Досвід, підкріплений практикою!

Видавнича організація «Юстініан»


на першу сторінку

карта сайту

зворотній зв'язокПошук по сайту
» перша сторінка » новини
Видавництво


Новини

Відбувся ІІІ Всеукраїнський весняний форум ААУ з цивільного права та процесу «Київська весна»28 березня 2014 року в приміщенні конференц-залу готелю «Русь» відбувся ІІІ Всеукраїнський весняний форум Асоціації адвокатів України з цивільного права і процесу «Київська весна».
Урочистий захід відкрила Президент Асоціації адвокатів України Ольга Дмитрієва, яка привітала учасників Форуму і закликала до жвавих дискусій відносно реформування законодавства України.
Модератором першої сесії виступила адвокат, Партнер АК «Маршаллєр і Партнери» Тимченко Тетяна Анатоліївна, яка надала слово спеціальному гостю Форуму – Заступнику міністра юстиції України – Керівнику апарату Ганні Володимирівні Онищенко.
Заступник Міністра юстиції України Онищенко Ганна Володимирівна виступила із доповіддю щодо реформи Міністерства юстиції України та основних напрямків його реорганізації: зміни кадрів (проведення тестування для залишення на посадах найбільш фахових працівників і боротьбі з корупцією). У своїй промові Ганна Володимирівна закликала адвокатську спільноту до співпраці. Зокрема, у межах Міністерства юстиції формується робоча група для захисту інтересів держави в міжнародних судових органах.
Про обставини непереборної сили доповіла Директор департаменту юридичного забезпечення Торгово-промислової палати України Нестиренко Любов Анатоліївна. Останні події в Україні довели, що ставлення до обставин «Force-majeure» не може бути суто формальним. Любов Анатоліївна звернула увагу адвокатів на те, що такі обставини мають бути чітко прописані у договорі із метою уникнення будь-яких двояких трактувань поняття форс-мажору.
Проблематику люстрації розкрила у своїй доповіді відомий український юрист Теличенко Валентина Василівна, яка наголосила, що потрібно визначити люстрацію на законодавчому рівні, наприклад, як тимчасове обмеження права громадянина на зайняття відповідної державної посади. Валентина Василівна наголосила й на тому, хто має проводити люстрацію і закликала аудиторію до дискусії. З боку адвокатів було наголошено, що обмеження права громадянина на зайняття відповідної посади є порушенням Європейської конвенції та суперечить існуючій практиці Європейського суду з прав людини.
Між виступами доповідачів було надано слово відомому українському юристові Антоненку Леоніду Васильовичу, який зауважив, що при проведенні люстрації варто врахувати досвід європейських країн. Основним критерієм в такій процедурі є «життя відповідно до легально зароблених коштів» по відношенню до суддів. Адвокат навів приклади люстрацій в Грузії, Сербії та інших державах.
Важливою і надзвичайно актуальною була доповідь адвоката, Голови Кримського відділення ААУ, керуючого партнера АО «Адвокатська колегія «STATUS» Дацюка Віталія Анатолійовича на тему: «Крим – особливості ведення юридичного бізнесу за новими правилами». Віталій Анатолійович звернув увагу на велику кількість проблем, які виникли у зв`язку з фактичним входженням Автономної республіки Крим до складу Російської Федерації: по-перше, правоохоронна система не може нормально функціонувати, оскільки відсутній доступ до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, Реєстру нерухомого майна; по-друге, є юридичні зауваження щодо призначення посадових осіб в Автономній республіці Крим; по-третє, виникає питання діяльності судів, а також винесення ними судових рішень, адже українські судді, які зараз працюють в Криму, не звільнились та не були обрані на відповідні посади відповідно до законодавства РФ; по-четверте, існування адвокатського самоврядування в Криму законодавство України та РФ передбачає по-різному.
У підсумку було наголошено, що Асоціація адвокатів України у будь-якому разі не зупиняє свою співпрацю із кримськими колегами.
Друга сесія форуму була присвячена темі: «Реєстрація та захист права власності в Україні». Модератором виступив адвокат, Керуючий партнер АО «Фортіс» Пашинський Микола Миколайович.
Заступник директора Департаменту реєстрації прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Лещенко Анатолій Олексійович зазначив, що Реєстраційна служба впроваджує сучасні методи роботи:  можливість прийняття та ведення справ у електронний спосіб, можливість завіряти копії документів для подачі до реєстраційної служби цими органами, а не тільки нотаріусом. Розглянуто питання можливості позбавлення  дітей житла, якщо вони не є його власниками або користувачами. Також наголошено на тому, що арешт не може бути знятий після спливу 30 днів з моменту накладення такого арешту.
Суддя Вищого адміністративного суду України Муравйов Олексій Валентинович наголосив на типових помилках та недоліках в роботі адвоката в господарському та адміністративному процесі. Неоднорідність судової практики він пояснив тим, що у однакових справах учасниками справи подаються різні докази, на підставі яких суд відмовляє або задовольняє позовні вимоги. Наголошено на тому, що потрібно максимально точно зазначати вимоги у позовній заяві.
Адвокат, керуючий партнер АО «Фортіс» Микола Пашинський ґрунтовно прокоментував судову практику зменшення штрафних санкцій внаслідок прострочення кредитора, що викликало жваве обговорення аудиторії.
Адвокат, медіатор, старший партнер АК «Кравець і Партнери»  Ростислав Юрійович Кравець розповів про судові спори з кредитних правовідносин та можливості захисту від колекторів. Адвокат наголосив на можливості відстрочення виплат за споживчими кредитами шляхом отримання кредитних канікул.
Після виступів доповідачів слово було надано адвокатам Резнікову Олексію Юрійовичу та Солодко Євгену Вікторовичу, які поінформували присутніх про порушення у справі Дениса Бугая та призвали колег до об'єднання на захист своєї професії.
Третя сесія форуму була присвячена питанням сімейного права та медіації. Модератором виступив адвокат, Керуючий партнер АК «Маршаллєр і партнери» Ярош Зоя Володимирівна.
Адвокат, керуючий партнер «Вронський, Вронська та Партнери» Ганна Олександрівна Вронська наголосила на спірних питанням спільної власності подружжя при розподілі майна, набутого в цивільному шлюбі. Старший юрист юридичної фірми «Гвоздій та Оберкович» Мисник Наталія Володимирівна проаналізувала судову практику вирішення спорів про корпоративне управління та реалізацію корпоративних прав. шлюбу на підставі таких документів як форма № 3, особисте листування, за яким можна встановити, що особи вели спільний побут. Остання судова практика розподілу акцій, депозитів, набутих за час шлюбу, дає розширене тлумачення ст.60 СК України,
Адвокат, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Ромовська Зорислава Василівна зосередилась на філософії цивільного права (ст.3 ЦК України), про принцип справедливості, про два види імперативних норм: ті, які прямо передбачені законодавством, та ті імперативи, які випливають із суті правовідносин.
Адвокат, старший юрист АО «Arzinger» Мартинюк Наталія Миколаївна розповіла про застосування медіації в роботі адвоката. Суд в більшості випадків вирішує спір так, як це врегульовано в медіаційній угоді. Також вона розповіла про перемінну, шатлову медіацію, коли сторони зустрічаються з медіатором по черзі.
Четверта сесія форуму була присвячена системі доказів в цивільному та господарському праві. Модератором виступив представник патентно-юридичної агенції «Дубинський і Ошарова» Коваль Антон Миколайович, який виступив з доповіддю на тему «Захист прав на торговельні марки у доменних спорах». Адвокат звернув увагу на те, що суб’єктами таких спорів є власник торгової марки, реєстрант та реєстратор.
Адвокат, Керуючий партнер «Юридичного радника» Кузьмук В’ячеслав Сергійович розповів про цивільний захист особистих немайнових прав. Наголошено на неможливості звуження положень Конституції у законах України та необхідності відповідності їх змісту положенням міжнародних документів, адже, наприклад, у міжнародному праві захисту не підлягає честь, а лише гідність та життя.
Адвокат, партнер ПФ «Софія» Поліводський Олександр Анатолійович наголосив на питаннях формування доказової бази у спорах щодо якості харчових продуктів. Він розмежував поняття безпечності та якості продукції, а також дефектності продукції.
Адвокат, директор Незалежного інституту судових експертиз Пампуха Геннадій Геннадійович розповів про проведення судової експертизи в цивільному процесі. Зацікавила аудиторію тема встановлення розміру моральної шкоди на підставі результатів проведеної експертизи. Доповідач також розповів про можливість проведення почеркознавчої експертизи на підставі копій документів та про можливість визначити строки виготовлення документу та його підписання.
ІІІ Всеукраїнський весняний форум Асоціації адвокатів України з цивільного права і процесу «Київська весна» та його актуальна тематика викликала жваві дискусії серед присутніх.
Асоціація адвокатів України висловлює щиру вдячність всім доповідачам, модераторам, учасникам, партнерам, інформаційним та медіа-партнерам заходу.
Особливу подяку особливу Юридичній компанії «Дмитрієва та Партнери», в особі Керуючого партнера Ольги Дмитрієвої, Патентно-юридичної Агенції «Дубинський і Ошарова», в особі Керуючого партнера, директора Агенції Михайла Дубинського, Юридичній компанії «Юридичний Радник», в особі Керуючого партнера Вячеслава Кузьмука, Адвокатському об’єднанню «Фортіс», в особі Партнера Миколи Пашинського, Юридичній фірмі «Гвоздій та Оберкович», в особі Керуючого партнера Валентина Гвоздія, Адвокатській компанії «Маршаллєр та Партнери», в особі Керуючого партнера Зої Ярош, Незалежному інституту судових експертиз, в особі директора Геннадія Пампухи, Адвокатському об’єднанню «Арцингер», в особі Керуючого партнера Тимура Бондарєва.

Також, Асоціація адвокатів України висловлює подяку за інформаційну підтримку Генеральному інформаційно-правовому партнеру «ЛІГА:ЗАКОН», Ексклюзивному Інтернет – партнеру «ЮРЛИГА», Аналітичному медіа - партнеру журналу «Юрист&Закон», Генеральному медіа - партнеру - Всеукраїнському щотижневому професійному юридичному виданню «Юридична газета»; медіа-партнеру 2014 р. – газеті «Закон і Бізнес», інформаційним партнерам: газеті «Юридична практика», газеті «Поради юриста», газеті «Правовий тиждень», журналу «Адвокат», Правовому виданню «Юридичний журнал», журналу «Адвокат Бухгалтера», видавничій організації «Юстініан», видавничій організації «Юрінком інтер», видавничому дому «Ін Юре», порталам: «Pravotoday», «Адвокати Днепропетровщини», «Юристи», «Legalans», «Freelawyer», державному підприємству «Українська правова інформація», мобільній правовій системі «Iplex», «Центру навчальної літератури», Українському Центру Медіації, Координаційному центру з надання правової допомоги.Про компанію
Наші проекти
Наші партнери
Співробітники
Автори
Фотоальбом
Гостьова книга
Контакти
Як нас знайти
Українські 100x100
сайт створено студією      ~~  <*))><  ~      fishdesign


© 2002-2017 Видавнича організація «Юстініан»
04050, м. Київ вул. Герцена, 17-25, оф. 91
(м. Київ, 04053, а/с №39)

тел.: (044) 230-01-73, 230-01-74

e-mail: info@justinian.com.ua· Як нас знайти
· Контакти{sape_links}