Життя понад усе і перш за все – так стверджує крилатій латинський вислів. Все живе проростає та існує на землі, виплекане й вирощене її життєдайною силою. Земля – основа основ будь-якого існування, а територія – першооснова будь-якої держави. Саме через землю спалахували найкривавіші війни в історії. Саме за наші території нині точиться неоголошена війна в зоні АТО… За землю помирають її охоронці й захисники… І все, що на мирній землі росте, є основою життя. Хоч би як розвивалася країна в бік індустріалізації, однак існування держави забезпечує земля та все, що на ній виросло. І ми, звісно, не можемо оминути такої важливої тематики. Тому темою цього номеру ЮЖ є аграрне право.

Одним із важливих питань, що розглядають автори на сторінках «Юридичного журналу», є порушення законності суб’єктами владних повноважень при виділенні земельних ділянок. Таких порушень чимало і вони доволі суттєві. Леонід Бєлкін у своєму огляді судової практики таких порушень (c.44), зокрема, як найчисленніші виокремлює порушення вимог законодавства про археологічну спадщину, серед інших називає також такі, як: порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини, зокрема, відповідних вимог ЮНЕСКО, порушення вимог законодавства про природно-заповідний фонд України, виділення земельної ділянки в зоні охоронюваного ландшафту; виділення земельної ділянки у водоохоронній зоні; передача земельної ділянки без земельних торгів у випадку, коли такі торги передбачені законом; незаконна зміна цільового призначення земельної ділянки; порушення правил містобудування; перевищення повноважень суб’єктом прийняття рішення щодо розпорядження землею.

Геннадій Пампуха у своєму матеріалі на с.128 детально розглянув страхування ризиків аграрного бізнесу. Особливо ця тема, як зазначає автор, актуальна для великих вертикально інтегрованих холдингів сільгоспвиробників. Однак актуальна вона і для невеликих фермерських господарств.

Цікавим досвідом для нашої країни є застосування міжнародної системи контролю НАССР (Аналіз небезпечних чинників та контроль у критичних точках). Цю систему використовують десятки країн світу і нині вона є своєрідною перепусткою для харчових продуктів на міжнародні та локальні ринки. Читайте статтю Юрія Оглашенного на с.136.

Максим Балаценко аналізує у своєму матеріалі (c.130) сьогодення та перспективи аграрної реформи в Україні. Одним із важливих аспектів реформи, на його думку, є вдосконалення системи державного регулювання, ефективне поєднання загальнодержавної і регіональної політики в аграрному секторі.

Радимо прочитати серйозне дослідження науковця «Ринок сільськогосподарських земель в Україні: чи зможе він функціонувати на праві оренд». Стаття д.ю.н. Павла Кулініча присвячена аналізу проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку продажу права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення» (c.49).

Також в номері, як завжди, чимало цікавого.

Залишайтеся з нами.  

З повагою, шеф-редактор Світлана Максимова