Досвід, підкріплений практикою!

Видавнича організація «Юстініан»


на першу сторінку

карта сайту

зворотній зв'язокПошук по сайту
» перша сторінка » про компанію » нові проекти » науковий журнал "порівняльне правознавство"
Про компанію


Нові проекти

Науковий журнал «Порівняльне правознавство»

Засновники:
 • Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України;
 • Київський університет права;
 • ВО ТОВ "Юстініан"

Рубрики:
 1. Теорія та методологія порівняльного правознавства
 2. Історія науки порівняльного правознавства
 3. Міжнародне право та правові системи країн (або Міжнародне право та порівняльне право)
 4. Право ЄС та Ради Європи
 5. Право держав-учасників СНД: порівняльний аналіз
 6. Порівняльне право (трудове, цивільне, конституційне, кримінальне тощо).
 7. Проблема адаптації законодавства України до міжнародного права
 8. Проблеми викладання курсу порівняльного правознавства
 9. Дискусії та обговорення
 10. Персоналії
 11. Рецензії та огляди нових видань з проблем порівняльного правознавства
 12. Важливі міжнародно-правові документи, модельні закони, національні закони тощо.

Склад редколегії:
 • Голова - Шемшученко Ю.С.
 • Відповідальний секретар - Сєрова І.І.
 • Бабкін В.Д. (Україна)
 • Батлер У. (Велика Британія)
 • Бистров Г.Ю. (Росія)
 • Бошицький Ю.Л. (Україна)
 • Буроменський М.В. (Україна)
 • Гіленшмідт М. (Франція)
 • Губерський Л.В. (Україна)
 • Денисов В.Н. (Україна)
 • Довгерт А.С. (Україна)
 • Екштайн К. (Швейцарія)
 • Журавський ?.?. (Україна)
 • Забігайло В.К. (Україна)
 • Заєць А.П. (Україна)
 • Зайчук О.В. (Україна)
 • Кресін О.В. (Україна)
 • Кубко Є.Б. (Україна)
 • Лопатка А. (Польща)
 • Максимова С.В. (Україна)
 • Маляренко В.Т. (Україна)
 • Мартиненко П.Ф. (Україна)
 • Омельченко І.К. (Україна)
 • Погорілко В.Ф. (Україна)
 • Притика П.М. (Україна)
 • Рабінович П.М. (Україна)
 • Регіци Г. (Італія)
 • Римаренко Ю.І. (Україна)
 • Скакун О.Ф. (Україна)
 • Сторожев М.В. (Біларусь)
 • Тихомиров Ю.А. (Росія)
 • Цвєтков В.В. (Україна)
 • Чалий О.О. (Україна)
 • Черниш В.М. (Україна)

Періодичність - 1 раз на квартал

Мова - російська - з 2 півріччя 2003 р.; російська, українська - з 1 півріччя 2004 р. До кожної статті - анотації англійською та німецькою (французькою, польською) мовами.

Обсяг - 112 стор.
Наклад - 500 прим.

Спосіб розповсюдження - передплата, продаж, безкоштовне розповсюдження.Про компанію
Наші проекти
Наші партнери
Співробітники
Автори
Фотоальбом
Гостьова книга
Контакти
Як нас знайти
Українські 100x100
сайт створено студією   ~~ <*))>< ~   fishdesign


© 2002-2017 Видавнича організація «Юстініан»
04050, м. Київ вул. Герцена, 17-25, оф. 91
(м. Київ, 04053, а/с №39)

тел.: (044) 230-01-73, 230-01-74

e-mail: info@justinian.com.ua· Як нас знайти
· Контакти